Su sayğac qutusu

Daxili su şəbəkələrində izoləedici və paylaşdırıcı vasitə kimi istifadə olunurlar.

Məhsul haqqında

Ölçüsü (mm.):

Digər şəkillər