Elektrik rozetka üçün qutu

Daxili elektrik şəbəkədə izoləedici və paylaşdırıcı vasitə kimi istifadə olunur.

Məhsul haqqında

Ölçüsü (mm.):

Digər şəkillər