Bərkidici qapaq

Tikinti və bəzək işlərində mismar və şuruplarla bərkidilmə zamanı kipləşdirici kimi istifadə olunur.

Məhsul haqqında

Ölçüsü (mm.):6 mm, 8 mm.

Digər şəkillər